Covid-19 | Update 15 mei | Fase I

Covid-19 | Update 15 mei | Fase I

Vanaf maandag 18 mei gaat ook de Provincie Granada de Fase I in.


Wat Mag in Fase I

 • Visite bij Familie en vrienden
 • Samenkomen van personen met een max. van 10. Zowel op straat, huis of terras.
  Hierbij moet de groots mogelijke hygiëne in acht genomen worden zoals, handen wassen en voldoende afstand tussen de personen. Indien dit niet mogelijk is moet men een gezichtsmasker dragen. Mensen die symptonen hebben van het virus, het virus hebben of in quarantaine zitten blijven hiervan uitgesloten.
 • Gemeenschappelijk gebruik van de auto. Personen uit hetzelfde huishouden mogen samen reizen en alle stoelen in de auto gebruiken. Zijn de personen niet uit het zelfde huishouden dan zal steeds 2 personen per bank in de auto toegestaan zijn en is het verplicht gezichtsmasker te dragen.
 • Reizen in je eigen Provincie. Binnen je Provincie mag je je verplaatsen voor de tot nu toe toegestane activiteiten. Je mag niet je Provincie verlaten. Uitzondering voor het verlaten van je Provincie is voor je werk en overlijden van een familielid.
 • Hotels en Toeristische accomodaties mogen open, maar mogen niet de gemeenschappelijke ruimtes gebruiken.
 • Bars en Restaurants mogen open met een maximale bezetting van 50% op het buiten terras. Tussen elke tafel dient 2 meter afstand te zitten. Groepen die een Bar of Restaurant bezoeken mogen niet groter zijn dan 10 personen.
 • Winkels die kleiner zijn dan 400m2 mogen open en er hoeft geen afspraak meer gemaakt te worden door de klanten. Het totaal aantal klanten binnen de winkel mag niet de 30% overschrijden. Tevens dient met de afstand tussen elke klant op 2 meter te houden en speciale uren voor personen van 65+ in te stellen.
 • Mercadillos, markten dus, in het openbaar zijn weer toegestaan. Bezetting van hooguit 25% van de kraampjes en met een 30% van bezetting van het terrein.
 • Culturele leven. Bibliotheken en Musea gaan weer open met een derde van de capaciteit.Deze beperking geldt ook voor culturele evenementen en voorstellingen in gesloten ruimtes, met een max. van 30 personen. In de buitenlucht met een max. van 200 personen. Men dient de afstand tot elkaar en overige hygiënische maatregelen te respecteren en in acht te nemen. Het dient aanbeveling om kaartverkoop online te laten gebeuren.
 • Kerken en gebedshuizen met een derde van haar capaciteit. Tussen de personen moet de afstand en hygiëne in acht genomen worden, alsmede het dragen van gezichtsmasker.
 • Begrafenissen en waken. Is toegestaan met een max. van 15 personen in de open lucht en 10 personen in gesloten ruimtes. Bij begrafenis is een limiet van 15 aanwezigen.
 • Sport. Gebruik van de faciliteiten in de openlucht met een van te voren gemaakte afspraak en alleen sporten waarbij geen persoonlijk contact plaats vind tussen meer dan 2 personen. Het sporten en wandelen blijven van kracht zoals in de tijdslimieten in Fase I.